Каталог

Марки

Информация

Спирачни устройстваИма 3 продукти

Обща Информация

 Спирачни устройства
Спирачните устройства са елементи в система от лични предпазни средства срещу падане от височина.

Спирачните устройства се използват за осигуряване на работещия към обезопасително (осигурително) въже при работа на височина: както в отвес, така и по наклонени повърхности (като например скатни покриви или стръмен терен). Закачено към осигурителното въже спирачното устройство придружава автоматично работещия нагоре и надолу по въжето и не е нужно човек да премества с ръка това предпазно средство. Работата изключително се улеснява, а безопасността, в случай че са спазени всички правила за употреба, е гарантирана. При падане на работещия спирачното устройство автоматично блокира към въжето, спирайки по този начин падането.

Спирачното устройство може да се свързва с предпазния колан посредством поглъщател на енергия (абсорбер, амортизатор) – така работещият е изведен на разстояние от осигурителното (обезопасителното) въже, което увеличава удобството и свободата на движение. В този случай, при изчисляване на необходимото свободно пространство под ползвателя, трябва да се има предвид дължината на поглъщателя на енергия след разпарянето му в случай на падане на работещия.

Количка  

(празна)

Оферти